Kuu: märts 2016

Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne pressiteade 7.03.2016.

Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne pressiteade 7.03.2016 Sellel nädalal algaval EL-Türgi tippkohtumisel palume Vabariigi Valitsusel toetada Ida-Euroopa-Austria telje poliitikat pagulasküsimuses. Samas hoiatame katsete eest nõustuda Saksa survepoliitikaga, mida suveräänsete liikmesriikide kodanikele serveeritakse kui ühtset üleeuroopalist pagulaslahendust. Immigrantide sissevedu lennukitega otse Türgist  ei kvalifitseeru lihtsalt enam väärteona, vaid selle eest tuleb ühel päeval tänastel valitsuse liikmetel reaalset vastutust … Continue reading