Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne osaleb aktiivselt ka massiimmigratsiooni vastaste allkirjade kogumisega.

Hea inimene, allkirju saad koguda Sinagi. Anna meile teada sellest meiliaadressil info@rahvusrinne.eu

Saadame Sulle blanketi koos tagasisaatmise juhistega, mille saad välja printida ja kuhu saad panna oma allkirja ning koguda peale oma sõprade ja tuttavate allkirjad.

NB! Samuti on võimalik allkirjade saatmine digitaalselt

Allkirjade kogumise tekst:

Käesolevaga meie, allakirjutanud, oleme vastu teistest kultuuriruumidest pagulaste Eestisse ümberpaigutamisele, kuna nende ülalpidamine jääb Eesti Vabariigi niigi nõrga ja killustunud sotsiaalsüsteemi ning riigieelarve kanda. Pagulaste taust ja emigreerumise põhjused on teadmata, puudub usaldusväärne taustauuringu võimalus. Me ei tea kas tegemist on kannatanute, sõjakurjategijate või isegi terroristlike rühmituste toetajatega. Esmalt tuleb lahendada Eestis elavate kodakondsuseta isikute keeleõppe ja kodakondsuse taotlemise kitsaskohad; meie laste ja perede rahuldav toetamine, tagada noorte väljarände pidurdumine, alles siis saame riiki lubada uut migratsiooni