SA Euroopa Rahvusrinne
JUHATUS ja NÕUKOGU

Kristiina Ojuland (juhatuse liige)
Janno Uus (juhatuse liige)

Marek Tohu (Nõukogu esimees)
üldemail: info@rahvusrinne.eu