Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne tunnustab Austria sirgeseljalisust ning mõistab hukka Eesti valitsuse jätkuva allakäiguteel oleva immigratsioonipoliitika kummardamise.

Iga riik peab seisma eelkõige oma rahva ja riigi rahvuslike huvide eest ning sellega seonduvalt kohandama kaasaegses vormis oma seadusandlust, mis võimaldaks vajadusel võtta kasutusele radikaalsemaid samme oma riigi ja rahva kaitseks.

27.04.2016 kiitis Austria parlament heaks seaduse, mis võimaldab võtta vajadusel kasutusele rangemad meetmed rändekriisi ohjeldamiseks oma riigi piiridel. Uus seadus lubab muuhulgas saata Austria piiridelt tagasi valimatult kõik varjupaigataotlejad ning kuulutada riigis välja eriolukord. Selgitusena seadusmuudatuse vajalikkusest lausus Austria siseminister Wolfgang Sobotka(pildil), et me ei saa kogu maailma koormat oma õlule võtta. Samuti märkis ta, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei panusta piisavalt sissevoolu peatamiseks.

Ajal, mil kogu Euroopa hakkab tasapisi mõistusele tulema ning teadvustab omale järjest rohkem rändekriisi ohtlikkust, on Eesti valitsus jätkuvalt koolipoisi rollis ning eesotsas peaministriga ei osata muud, kui ainult rahvusvahelist inimkaubandust toetada. Samuti on Eesti valitsuse huvi ainult kummardada euroopast tulevaid käsklusi, unustades seejuures ära kelle huve peaks ühe riigi valitsus kaitsma.

Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne nõuab, et Eesti valitsus lõpetaks koheselt genotsiidi oma rahva vastu ning seisaks sirgelt oma riigi ja rahvuslike huvide eest. Juhul, kui seda ei suudeta, nõuame valitsuse tagasi astumist.

„Eesti rahvas ei ole andnud valitsusliikmetele mandaati, mis annaks neile õiguse käituda rahva enamuse tahte vastaselt“ ütles Marek Tohu, SA Euroopa Rahvusrinne nõukogu esimees.

 

SA Euroopa Rahvusrinne

5281533