25.02.2017 saatsime Peaminister Jüri Ratasele avaliku kirja, mis oli seotud e-valimistega. Pöördumine ise täistekstis all.

 

Hr. Jüri Ratas. Päris suurt osa eestimaalastest vaevab E-valimistega seotud temaatika. Seda just sellega mittenõustumisel ning valija mäletab hästi Teie erakonna valimislubadusi. Siinkohal siis alljärgnev postitus, mille kohta palume Teie seisukohta. Vaatasin ka Teie FB külastajate postitusi, kus on ka eelnevalt küsitud Teie seisukohta ning arvamust ning sealsetes pöördumistes Te eriti ei vaevu vastama, kuid loodan, et selle teemaga siiski selle mõne minuti pühendate.

Mis siis on E-valimised ja miks seda ei soovita kaotada. Oleme siin juba mõnda aega proovinud asjasse sügavamale süüvida. On toimunud ka kohtumine Riigikogu liikmetega , kes varasematel aegadel on olnud tulihingelised E valimiste kaotamise pooldajad. Küll on räägitud turvariskidest ja ka võimalustest valimistulemusi mõjutada. Turvalisuse poolest ehk ongi võimalus viidud miinimumini, et kolmandad isikud ei saa sealseid tulemusi mõjutada, kuid ärgem unustagem….kellelgi on siiski tagaukse võti ning valimisprotsesside käigus on võimalik juba valimisseadusest tulenevad õigused häälte kustutamiseks teatud juhtudel. Seda kõike siis juba olukorras, kus inimene soovib oma e-hääletuse tühistada ning valima minna juba valimispäeval. Lisaks saab valija korduvalt oma otsust ümber muuta. See omakorda tähendab aga juba võimaluse olemasolu häälte tühistamiste kohta ning kui see juba on võimalik, siis on ka juba kõik muu võimalik. Täna aga on riiklikes tegemistes lokkamas meeletu korruptsioon ning seda teavad vaid loetud üksikud isikuid kelle huve antud tagaukse võtmeomaja kannab. Lisaks on ka selliste muudatuste õigsuse kohta välistamata üks äärmiselt oluline põhiseadusest tulenev nõue – valimised peavad olema otsesed ja salajased. Siinkohal aga ei ole tegemist salajase hääletusega, sest kõikide E-hääletanute puhul on võimalik kindlaks teha, et kes kellele oma hääle andis.
Nüüd natuke ainukesest erakonnast, kes on panustanud väga palju e-valimiste vastasesse võitlusesse. Selleks on Keskerakond. Keskerakond peab täna justkui oma võiduks seda, et lauale on saadud arutelu e-valimise perioodi lühendamiseks. Pole võimalik vabandada olukorda absurdse vabandusega, et koalitsioonipartnerid ei ole nõus isegi teemat avama mitte. Tekkis küsimus, et kuidas nii suur erakond ja valitsusjuht ei suuda lauale tuua koalitsioonis arutelusid, mis puudutavad suurimaid lubadusi oma valijatele? Lisaks on ka Keskerakonna presidendikandidaat Mailis Reps oma sügiseses kampaanias ütelnud, et ta ei pea e-valimisi õigeks. Täna aga on need sõnad kõik lastud tuulde ning teema kisub vägisi sinna, kuhu arvukad uurimistööd sihivad….ehk siis Keskerakonna e-valimiste vastasus on võimalik vaid seni, kuni Keskerakonnal sellest endale kasu ei tule. Nüüd nööritõmbajana võiks siis järeldada, et neil on sellest kasu ning sellega seonduvalt on ka kadunud e-valimiste vastasus. Lisaks on ka Keskerakonna poolt asutatud MTÜ Ausad Valimised oma sisulise tegevuse lõpetanud, mis on ka igati mõistetav, kui Keskerakonna uus juhtkond ei kanna edasi erakonna asutajate ideid vabast, ausast ja demokraatlikust Eestist.
Kokkuvõtteks siis lühidalt argumendid, miks e-valimised ei ole seaduslikud ning usutavad;
1. RK valimisseadus on vastuolus põhiseadusega, kus on ette nähtud valimiste jaoks üks konkreetne päev
2. Valimistel ei ole võimalik tuvastada, kas hääletus protseduuri viib läbi isik, kellele ID kaart kuulub
3. Hääletamise juures saavad viibida ka muud isikud, kes saavad mõjutada valija otsust valimise hetkel
4. E-valimised on vastuolus põhiseadusega, sest põhiseadus näeb ette, et valimised on salajased, kuid e-hääletajate puhul on võimalik selgeks teha, kes kellele oma hääle andis
5. E-valimiste tulemusi ei saa uskuda, kuna huvitatud isikute juurdepääs ei ole välistatud ning sellest tulenevalt on võimalik valimistulemusi muuta vastavalt vajadusele.
6. E-valimistel antud hääli ei ole võimalik vajadusel kasutada häälte korduslugemisel, kuna need kustutatakse väga lühikese aja jooksul
Kõiki neid argumente silmas pidades peaks antud asjas võtma väga resoluutse seisukoha nii põhiseaduskomisjon, kui ka õiguskantsler. Samas ei ole välistatud ka antud teemal kohtulik arutelu. Saame siinkohal aru ka pooldajate hirmust antud teema laiemale arutelule tuua, sest juhul kui algatatud õigusanalüüs tuvastab ebakooskõla, siis muutuvad nende valitsuste poolt tehtud otsused automaatselt tagasiulatuvalt õigustühiseks, kes on valimisvõidu saavutanud just E-valimiste olulisel kaasabil

SA Euroopa Rahvusrinne ja

Rahvaühenduse”EI e-valimistele” nimel
Lugupidamisega
Marek Tohu