Sihtasutuse Euroopa Rahvusrinne toetajateks on Eesti tuleviku eest ja eestluse ning meie kultuuri püsimajäämise eest seisvad inimesed. Toetajaid on erinevatest rahvustest ja sõltumata poliitilisest kuuluvusest. Üks on kindel ja see on see, et kõiki neid inimesi seob mure Eesti valitsuse immigratsiooniteemalise poliitika pärast. Kui Sinagi kuulud nende inimeste hulka, kes peavad oluliseks meie kodude säilimist ja meie kultuurilisi traditsioone, siis liitu toetajatega.

Iga väiksemgi panus on oluline, mis aitab meid seatud eesmärkidele lähemale.