2015 aastal paljude inimeste kaasabil kogutud 19’000 allkirja antakse üle ka Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junkerile. Allkirjade üleandmisel edastatakse ka avalik kiri, mille täisteksti siinkohal Eesti keeles välja toome;

Avalik kiri

17.06. 2016.

Jean-Claude Junckerile, Euroopa Komisjoni presidendile

Eelmise aasta oktoobris saatsime teile ja proua Merkelile avaliku kirja, milles nõudsime illegaalse immigratsiooni lõpetamist Euroopasse, sealhulgas niinimetatud põgenike lubamist Euroopa Liitu vastu rahvusriikide kodanike tahtmist. Kahjuks ei ole me saanud sellele kirjale vastust härra F. Timmermansilt, kes teie lubaduse kohaselt pidi meile vastama.

Käesolevaga saadame teile informatsiooniks 19 000 Eestimaa elanike allkirjade koopiad , mis on kogutud lühikese aja jooksul ja nende hulgas on ka Eestis elava venekeelse kogukonna allkirjad. Kõik need inimesed on vastu Euroopa Liidu poolt pealesurutavale sunniviisilisele immigrastiooni poliitikale. Me oleme andnud nende allkirjade originaalid Riigikogu esimehele jaanuaris nõudmisega, et parlament ja valitsus keelduks vastu võtmast EL poolt pealesurutud pagulasi. Meie märgukirja arutati 13. mail Riigikogu Euroopa Asjade Komisjonis ning me jätkame surve avaldamist nii valitsusele kui ka parlamendile, et nad võtaksid kasutusele kõik meetmed peatamaks soovimatut islami ja Aafrika taustaga immigratsiooni meie riiki.

Ka teine,  parlamendierakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) andis sarnase nõudmisega 40 000 allkirja üle Riigikogule eelmisel nädalal, 8. juunil. Mõlemad meie erakonnad on esitanud nõudmise Riigikogule valmistada ette rahvahääletus sarnaselt Ungariga. Viimase teleküsitluste alusel ( TV 3), tahab 88% vastanutest rahvahääletuse läbiviimist immigratsiooni küsimuses.

Tõepoolest,  hoiak niinmetatud pagulaste suhtes on Eestis ÜHEMÕTTELISELT selge- meie rahvas ei kutsu ega soovi neid siia. Meie ei ole vastutavad sõdade eest Lähis- Idas ega osale rahvusvahelises kuritegelikus inimkaubanduses vahendamaks kriminaalseid aafriklasi Euroopasse. Meie oleme valmis võtma vastu pagulasi nii nagu seni- ÜRO Põgenike Konventsiooni alusel. Kuid meie rahvas seisab vastu Euroopa Liidu poolt pealesurutavale Eesti islamiseerimisele. Juba täna näitavad küsitlused, et üle 50% eestlastest on valmis lahkuma Euroopa Liidust, sest Liit kavandab genotsiidset poliitikat Euroopa põlisrahvaste vastu.

Me oleme veendunud, et te ei muuda praegust „avatud uste“ poliitikat, kuid ajalugu saab olema oma hinnangutes karm nii teie suhtes isiklikult kui ka Euroopa Liidu reziimi osas tervikuna, mis on osutunud Euroopa vastaseks. See lõhub Euroopat ja sunnib rahvusriike asuma oma rahvuslike huvide kaitsele.

Lugupidamisega,

Kristiina Ojuland

RÜE esimees

Endine välisminister