Rahvuslaste Tallinna klubi koostöös Rahva Ühtsuse Erakonnaga (RÜE) korraldab 24. veebruaril Tammsaare pargis kõnekoosoleku, millele järgneb rahvaalgatusmarss.
Rahvaalgatuse toetuseks ja sundsisserände vastu toimuv marss saab alguse Tammsaare pargist, millele eelneb kell 14 algav kõnekoosolek.

Peale kõnekoosolekut liigub rongkäik Tammsaare pargist Pärnu maantee kaudu Vabaduse väljakule, sealt mööda Komandandi teed Lossi platsile ning mööda Pikka jalga ja Voorimehe tänavat Raekoja platsi kaudu Tammsaare parki tagasi.

Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldas rahvaalgatusmarssi Toompeale esimest korda 24. veebruaril 2011, et nõuda rahvaalgatusõiguse taaskehtestamist, nagu see oli seadustatud esimese Eesti Vabariigi põhiseaduses.

Rahvuslaste klubi hinnangul on poliitikud rahvale kuulunud rahvaalgatusõiguse endale võtnud.

Rahvuslased korraldavad rahvaalgatusmarsse kaks korda aastas – vabariigi aastapäeval ja taasiseseisvumispäeval.

Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab, et rahvale tema õigus viivitamata ja muutmata kujul tagasi antaks, et kaitsta end poliitikute omavoli vastu.

Allikas: Postimees