Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne pressiteade 7.03.2016.

Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne pressiteade 7.03.2016

Sellel nädalal algaval EL-Türgi tippkohtumisel palume Vabariigi Valitsusel toetada Ida-Euroopa-Austria telje poliitikat pagulasküsimuses. Samas hoiatame katsete eest nõustuda Saksa survepoliitikaga, mida suveräänsete liikmesriikide kodanikele serveeritakse kui ühtset üleeuroopalist pagulaslahendust. Immigrantide sissevedu lennukitega otse Türgist  ei kvalifitseeru lihtsalt enam väärteona, vaid selle eest tuleb ühel päeval tänastel valitsuse liikmetel reaalset vastutust kanda. Kellelgi pole selleks rahva mandaati. Kiidame Eesti asjaga tegelevaid ametiisikuid senise tarkuse ja oskuslikkuse eest, et nad on järginud kvooti, mis mäletatavasti on 0.

Marek Tohu

SA nõukogu esimees